Make your own free website on Tripod.com

Activiteiten

De FSC organiseert zeer veel activiteiten voor haar leden, deze zijn o.a.
 
Een zevental vergaderingen in het clubgebouw van de Kaatsvereniging te Leeuwarden
De Nationale Tentoonstelling in het FEC Expo Centrum te Leeuwarden in november
Een Jongdierenavond in september in de ScanTri Hal te Leeuwarden
Ieder jaar een Hokbezoek in mei
Ieder jaar in het voorjaar een uitstapje
Gezamelijk vervoer naar grote buitenlandse tentoonstellingen
het bijhouden van een omvangrijke duivenbibliotheek
Het regelen van vervoer van duiven naar grote tentoonstellingen
Het 4x per jaar uitgeven van het Clubblad "Wel & Wee"
Het geven van adviezen aan collega fokkers


U kunt zich opgeven als lid van de Friesche Sierduiven Club bij:

Secr. W.B. Halsema

G.F. Vosstraat 8

8474 BH Oldeholtpade

Tel. 0561 - 688608

E-mail: info@frieschesierduivenclub.nl

 

Contributie 11,50 per jaar (Jeugdleden tot 17 jaar 5,60 ).

Giro 3878131 t.n.v. de Friesche Sierduiven Club te Leeuwarden.