Make your own free website on Tripod.com

In Memoriam: Oeds Moning

 

Na een periode van ernstige ziekte overleed op 12 november 2001 ons trouwe lid Oeds Moning op de leeftijd van ruim 79 jaar. Na de oprichting van de Friesche Sierduiven Club in 1935 werd de heer Moning vrij snel lid en was daarmee een van de oudste leden van onze club.

Hij was fervent sierduivenliefhebber en fokker. Elk ras waaraan hij zich wijdde, resulteerde vaak in het behalen van hoge predikaten. Van zijn vader erfde hij de liefde en kennis voor het fokken van sierduiven, waaronder die voor de Hyacintduiven. Dit ras nam hij over van zijn vader, die deze ook zijn hele leven bezat. Daarmee bleef het ras meer dan 130 jaar onafgebroken in de familie. Tijdens de oorlog hield Moning zijn Hyacinten op de slaapkamer.

Hij fokte in zijn leven meerdere rassen, onder andere Norwich Kroppers, Nonduiven, Oosterse Meeuwen en laatstelijk Genuine Homers en Engelse Modena’s. Met al deze rassen behaalde hij goede successen.

Praktisch fokker als hij was, hebben we vele goede adviezen omtrent de fokkerij van hem gekregen.

Oeds Moning was een trouw bezoeker van de vergaderingen en tot voor enkele jaren een heel goede hulp bij de op- en afbouw van de tentoonstelling. We bewaren de meest prettige herinneringen aan Oeds Moning, zeker is dat het geval, wanneer we de kooien op zondagavond naar Eelde brachten en we daarna op de terugweg hele fokschema’s voor het volgende broedseizoen opzetten.

Ook werden vaak reizen naar Dortmund, Keulen, Hamburg en Düsseldorf, naar grote tentoonstellingen ondernomen. Reizen om nooit te vergeten.

 

We zijn dankbaar dit allemaal met elkaar te hebben mogen beleven.

We wensen Mevrouw Moning, Nienke en Jacob; Klaas Jan, Menno, Pieter en Heleen heel veel sterkte toe dit verlies te kunnen dragen.

Oeds Moning, dat U in vrede mag rusten

 

Bestuur Friesche Sierduiven Club