Make your own free website on Tripod.com

In Memoriam

 


Johan de Vries

 

Op zondagavond 28 oktober werden we opgeschrikt door het bericht dat Johan de Vries met een vermoedelijke hartinfarct in het M.C.L. Zuid ziekenhuis in Leeuwarden was opgenomen. Hij was met zijn levensmaatje Doutsje Idsinga op Ameland om bij de familie Horn een paar dagen rust te genieten, met de bedoeling de accu op te laden voor de komende tentoonstelling.

Hij werd toen zeer onwel en is toen samen met Doutsje per helikopter naar het ziekenhuis vervoerd.

Op maandag bleek het een hartinfarct te zijn. Dinsdag leek alles een goede wending te hebben genomen en werd hij naar de revalidatiezaal gebracht om met rust en medicijnen te genezen. Daar werd hem een tweede infarct noodlottig.

 

s Avonds zou de vergadering van onze Vereniging plaatsvinden, mede in verband met het opstellen van de werklijst voor de werkzaamheden voor onze te houden tentoonstelling.

Toen voorzitter K.W. de With de aanwezigen meedeelde dat Johan de Vries s avonds om 17.45 uur was overleden, was het of een bom insloeg.

Onze altijd actieve secretaris en tentoonstellingssecretaris was niet meer !

Ongelooflijk!

 

Dit verlies is een verschrikkelijke slag, niet alleen voor de F.S.C., doch nog veel meer voor zijn levenspartner Doutsje Idsinga.

Juist nu ze hun boerderij in Goutum bijna geheel hadden gerestaureerd en hiervan konden gaan genieten. Alles breekt dit nu in n keer af !

Ook voor zijn eeneiige tweelingbroer Geert moet dit verlies verschrikkelijk zijn, zoals op de rouwbrief stond: zijn onverbrekelijke andere helft.

Maar ook voor Anno en Annet, de zoon en de dochter van Doutsje is het niet minder erg nu ze Johan moeten missen en welke ze als tweede vader zo lief hadden.

 

Johan heeft 32 jaar als secretaris en tentoonstellingssecretaris voor de Friesche Sierduiven Club gefungeerd. Deze functies nam hij toen over van Skelte Brandsma, op oprichter van de F.S.C. Hiermee was Johan nog maar de tweede secretaris in het bestaan van de F.S.C. sinds de oprichting in 1935.

Hij was als een spin in een web, altijd warber voor zijn club, geen moeite was hem teveel !

Ook stond hij aan de wieg in 1981 bij de oprichting en organisatie van Plant en Dier in de Frieslandhal, een evenement welke nog steeds bij velen goede herinneringen oproept.

 

Hiernaast vervulde Johan de functie van vice-voorzitter van de Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen (N.B.S.) en was hij voorzitter van de Federatie Kleindierenteelt (F.K.) afdeling provincie Friesland.

Ook had hij zitting in een aantal commissies.

Voor al deze activiteiten is hij vorig jaar in april 2000 koninklijk onderscheiden.

 

Onder zeer grote belangstelling van honderden aanwezigen is afscheid van Johan genomen en hebben ze hem begeleid naar zijn laatste rustplaats.

 

We wensen Doutsje, Geert, Anno en Annet heel veel kracht toe dit smartelijk verlies te kunnen dragen.

Dat ze elkaar tot veel steun mogen zijn in deze moeilijke tijd!

 

Johan, heel veel dank voor je inzet voor de Friesche Sierduiven Club,

vr JW Friesche Sierduiven Club !

Ook bedankt voor de liefde en innemendheid, waarmee jij je omgaf en uitstraalde naar iedereen !

 

Rust zacht, Johan.