Make your own free website on Tripod.com

Friesche Sierduiven Club    |    home

gecontracteerde keurmeesters   |   medewerking speciaalclubs   |   vraagprogramma   |   t.t.reglement   |   ereprijzen

LIJST VAN EREPRIJZEN

1.   Hoofdereprijzen

 

* 100   f. 50,00 voor de fraaiste doffer oud

 

* 101   f. 50,00 voor de fraaiste duivin oud

 

* 102   f. 50,00 voor de fraaiste doffer jong

 

* 103   f. 50,00 voor de fraaiste duivin jong

 

JEUGDAFDELING

                                                                                         

* 104   BEKER en een F.S.C.- Diploma met foto

                         voor de fraaiste doffer van een jeugdinzender(ster)

 

* 105   BEKER en een F.S.C.- Diploma met foto

                         voor de fraaiste duivin van een jeugdinzender(ster)

 

2.   Bijzondere ereprijzen

Schelte Brandsma Fonds

                                                                             

Dit fonds is door de leden van de F.S.C. gevormd om het vele werk dat wijlen de heer Schelte Brandsma, medeoprichter van de F.S.C., voor onze vereniging heeft gedaan, blijvend te gedenken. Per jaar worden prijzen toegekend aan twee van de volgende groepen sierduiven:

                         1. Kropperrassen                   4. Structuurduiven

                         2. Vormduiven                        5. Meeuwenrassen

                         3. Kleurduiven                        6. Hoogvlieger en Tuimelaar­rassen

Dit jaar zijn de groepen 5 en 6 aan beurt. Per groep moeten minimaal 25 dieren zijn ingezonden, terwijl het winnende dier minstens predikaat ZG moet hebben behaald.

Deze ereprijzen zijn door iedere inzender te winnen !

 

* 106                f. 75,00 plus eigenslag F.S.C.-medaille voor het fraaiste dier van de Meeuwenrassen.

                        

* 107                f. 75,00 plus eigenslag F.S.C.-medaille voor het fraaiste dier van de Hoogvlieger en Tuimelaarrassen.             

                       

 

* 115   F.S.C.- Bokaal

                        

Deze Bokaal is alleen door leden van de F.S.C. te winnen met het mooiste zestal in een ras. Hij wordt op 5 achtereen­volgende tentoonstellingen uitgeloofd. Degene die hem het grootste aantal keren wint, is definitief winnaar. Bij gelijk aantal keren wint degene met het hoogste aantal punten per keer en indien nodig het hoogste aantal punten totaal. Indien dan nog nodig, beslist het lot.

 

Chr. Bijlstra-Wisseltrofee

                                                                                                          

In 1989 beschikbaar gesteld door wijlen de heer Chr. Bijlstra, oud bestuurs- en erelid van de F.S.C. Te winnen in drie keer achtereen of vijf keer totaal.

Minimaal zes ingezonden dieren.

 

* 116   WISSELTROFEE voor de fraaiste Hollandse Kropper

           

 

* 117   F.S.C. DIPLOMA met foto voor het fraaiste dier van de keurmeester:

                         1. uit de keuring van G.Adriaanse

                         2. uit de keuring van W.B. Halsema

                         3. uit de keuring van Sj. Hobma

                         4. uit de keuring van R.A.M. Joosten

                         5. uit de keuring van J. Leeflang

                         6. uit de keuring van H.B. ter Mors

                         7. uit de keuring van Kl. Nicolaij

                         8. uit de keuring van D. Pot

                         9. uit de keuring van H.B. Schwarz

                         10. uit de keuring van R.J. Slikker

                         11. uit de keuring van G. de Vries jr.

                         12. uit de keuring van W. de Wal

               

 


 

3.   Speciale Ereprijzen

                                                                                                          

Te winnen in concurrentie en minimum predikaat ZG.

 

* 119   PLAQUETTE

             Beschikbaar gesteld door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en            

             Visserij voor het fraaiste dier van de Kropperrassen.

* 120   Handbeschilderde TEGEL met Afbeelding

             Beschikbaar gesteld door de heer E. de Ham te Veenwouden voor de

            fraaiste Hollandse Kropper.

  * 121   Handbeschilderde TEGEL met Afbeelding

             Beschikbaar gesteld door de heer D. Noordhoff te St.Annaparochie voor

             de fraaiste Brünner Kropper.

  * 122   Handbeschilderde TEGEL met Afbeelding

             Beschikbaar gesteld door de heer R. van der Werff te Bergum voor de

             fraaiste Nederlandse Schoonheidspostduif.

  * 123   Handbeschilderde TEGEL met Afbeelding

             Beschikbaar gesteld door de heer W.R. de Boer te Leeuwarden voor de

             fraaiste Duitse Schoonheidspostduif.

* 124   Handbeschilderde TEGEL met Afbeelding

             Beschikbaar gesteld door de heer K.W. de With te Leeuwarden voor de
             fraaiste Engelse Modena.

* 125   Handbeschilderde TEGEL met Afbeelding

             Beschikbaar gesteld door de heer J. de Vries te Goutum voor de             

             fraaiste Oud-Hollandse Meeuw.

* 126   Handbeschilderde TEGEL met Afbeelding

             Beschikbaar gesteld door de heer Kl. Nicolaij te Workum voor de

             fraaiste Oosterse Meeuw.

* 127   Handbeschilderde TEGEL met Afbeelding

             Beschikbaar gesteld door de heer G. de Vries jr. te Goutum voor de

             fraaiste Chinese Meeuw.                               

* 128   Handbeschilderde TEGEL met Afbeelding

             Beschikbaar gesteld door de heer W.B. Halsema te Oldeholtpade voor de

             fraaiste Pauwstaart.

* 129   Handbeschilderde TEGEL met Afbeelding

             Beschikbaar gesteld door de heer G.J. Fokkema te Berlikum voor de 

             fraaiste Hyacint.

* 130   Handbeschilderde TEGEL met Afbeelding

             Beschikbaar gesteld door de heer M. Kiestra te Leeuwarden voor de

             fraaiste Buitenlandse Tuimelaar uitgezonderd 131 en 132

* 131   Handbeschilderde TEGEL met Afbeelding

             Beschikbaar gesteld door de Joh. Dommerholt te Winterswijk voor de

             fraaiste Oosterse Roller.

* 132   Handbeschilderde TEGEL met Afbeelding

             Beschikbaar gesteld door mevr. D. Idsinga te Goutum voor de

             fraaiste Deense Tuimelaar.

  * 133   Handbeschilderde TEGEL met Afbeelding

             Beschikbaar gesteld door het Gemeentebestuur van Leeuwarden voor de

             fraaiste Thüringer Vleugelduif.

 

Naast de bovengenoemde ereprijzen (nr. 120 t/m 133) worden ook voor de NIET GENOEMDE RASSEN handgeschilderde tegels met afbeelding uitgeloofd

 

Bij minimaal 20 ingezonden dieren per ras;

* 150   Handgeschilderde tegel, beschikbaar gesteld door de FSC, voor de fraaiste in ieder niet genoemd ras.

 

Voorts geldt bij meer dan 40 ingezonden dieren per ras;

* 151   Fraaie Beker, beschikbaar gesteld door de heer G. de Vries jr. te Goutum, voor

            het op één na fraaiste dier van ieder ras.

 

* 134   Handbeschilderde TEGEL met Afbeelding

             Beschikbaar gesteld door de heer J. Leystra te Ballum, Ameland voor de

             fraaiste Poolse Lynx.

* 135   Tegeltableau

             Beschikbaar gesteld door de heer J.H. van den Herik te Duivendrecht voor het            

             fraaiste zestal Oosterse Meeuwen.

* 136   WISSELBEKER

             Beschikbaar gesteld door de Fokkerscombinatie Charisius/ de With te

             Leeuwarden voor de fraaiste Oud-Hollandse Meeuw. Door ieder te

             winnen, 3 keer achtereen of 5 keer totaal.

* 137   Fraaie Drinkbeker met afbeelding van een Blondinette

             Beschikbaar gesteld door de heer G. de Vries jr. te Goutum, voor de

             fraaiste Blondinet.    

* 138   Beker

             Beschikbaar gesteld door de heer A. Horn te Ballum, Ameland voor de

             fraaiste Vedervoetige Eksterkropper.

  * 139   Boek "De Hollandse Kropper"

             beschikbaar gesteld door de FSC, voor de op één na mooiste Hollandse Kropper.

  * 140   Fraaie grote Pul met de afbeelding van Oosterse Meeuwen

             beschikbaar gesteld door de FSC voor het

             fraaiste viertal Oosterse Meeuwen (1 - 1 oud en 1 - 1 jong).

 

4.   Extra ereprijzen beschikbaar gesteld door de F.S.C.

 

Naast bovengenoemde prijzen mag iedere keurmeester ereprijzen van f. 10,- toekennen, afhankelijk van het aantal door hem te keuren dieren.

 

* 170   f. 10,--  zoveel mogelijk verdeeld over de rassen en kleurslagen.

 

EREPRIJZEN VOLIÈRES

 

* 172   f. 50,- voor mooiste zestal in volière

 

* 173   f. 25,- voor mooiste zestal in volière op één na

 

* 174   f. 15,- voor mooiste zestal in volière op twee na

 

F.S.C. RASSENPRIJZEN

 

De F.S.C. stelt voor die rassen waarvan de speciaalclubs een club of districtshow bij deze tentoonstelling hebben ondergebracht, de volgende extra prijzen beschikbaar;

 

Club- en districtshows:

* 180   f. 7,50 per 15 ingezonden dieren

                        

Voor de medewerkende verenigingen;

* 181   f. 6,-- per 15 ingezonden dieren


 

JEUGDINZENDERS (STERS) OPGELET !!!!!                        

Ieder van jullie ontvangen een fraaie herinneringsmedaille, die jullie

ZELF dienen af te halen bij het tentoonstellingsecretariaat !!!

 


Nagekomen ereprijzen en alle ereprijsschenkers worden vermeld in de catalogus.

 

EREPRIJZEN N.B.S.

 

Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers-verenigingen

 

Secr.: J.L.A. Kuster, Judostraat 5, 6942 DZ Didam. Tel.: 0316-223383.

De prijzen van de NBS worden uitbetaald door de tentoonstellingssecretaris van de Friesche Sierduiven Club.

 

* 200   Bronzen eigenslag NBS-medaille voor de fraaiste doffer van de show, behorende bij het Kampioenschap van de Provincie Friesland.

 

* 201   Bronzen eigenslag NBS-medaille voor de fraaiste duivin van de show, behorende bij het Kampioenschap van de Provincie Friesland.

 

Deze Provinciale Kampioenschappen zijn "OPEN" Kampioenschappen, hetgeen betekent dat iedere inzender van sierduiven, ongeacht de woonplaats, voor een Provinciaal Kampioenschap in aanmerking komt.

 

* 202   Per keurmeester een NBS-erecertificaat, toe te kennen aan de fraaiste sierduif van zijn keuring. Aan het winnen van dit certificaat is een prijs van f. 20,00 verbonden.

 

Indien een sierduif drie keer onder verschillende keurmeesters een NBS-erecertificaat heeft gewonnen, ontvangt de eigenaar, die tevens de fokker dient te zijn, een NBS-kampioensdiploma en een verzilverde NBS-medaille.

 

* 203   Per keurmeester, die minimaal 50 duiven te keuren heeft, een K-prijs van f. 10,00 voor de op één na fraaiste sierduif van zijn keuring.

 

* 204   Per 25 ingeschreven sierduiven een prijs van f. 7,50, ter vrije                   

             beschikking van de keurmeester.

 

* 205   Bronzen eigenslag NBS-jeugdmedaille voor de fraaiste doffer van de             

             tentoonstelling, ingezonden door een jeugdinzender.

 

* 206   Bronzen eigenslag NBS- jeugdmedaille voor de fraaiste duivin van de   

             tentoonstelling, ingezonden door een jeugdinzender.