Make your own free website on Tripod.com

 

INLEIDING

Dit jaar is het 20 jaar geleden dat door de FSC zeer bijzondere ereprijzen in de vorm van “raammedaillons” werden uitgeloofd. Door ons toenmalig bestuurslid en nu erelid van de FSC, de heer R.van der Werff uit Bergum, waren toen voor de beste dieren van ieder ras deze “raammedaillons” gemaakt. In deze Medaillons was het ras gegraveerd waarvoor hij werd uitgeloofd. Tot de dag van heden is dit medaillon een liefhebbers- en verzamelaarstuk. Er hangt zelfs in Duitsland een exemplaar in het grote duiven­museum in Neurenberg.

  Dit jaar zal de geschiedenis zich gedeeltelijk gaan herhalen. Er worden nu aardewerktegels, die door een kunstenares uit Makkum worden gemaakt, beschikbaar gesteld.

Door alle bestuurs- en ereleden van de FSC maar ook door andere, is een dergelijke handgeschilderde tegel beschikbaar gesteld, voorzien met de afbeelding van het ras waarvoor hij wordt uitgeloofd. Deze fraaie aardewerktegels zullen een waardevol bezit gaan vormen in Uw ereprijzenkast.

 

Mede hierdoor is het ons een dubbel genoegen U het vraagprogramma voor onze Nationale en tevens 61 ste tentoonstelling te mogen aanbieden. Evenals vorige jaren wordt onze tentoonstelling weer gehouden op de z.g. ENTRESOL en in de PASSAGE, in het centrale gedeelte van het FEC Expo Centrum. Een accommodatie met uitstraling, waar bij daglicht wordt gekeurd.

Naast onze tentoonstelling biedt de beurs "HOBBY 2001" volop gelegenheid voor de andere leden van het gezin om zich te vermaken. Een Beurs waar veel valt te zien en te beleven op het gebied van hobby en vrijetijdsbesteding en waarvoor U een voordelige doorloopkaart kunt aanschaffen.

 

Alle ereprijsschema's van onze Bond en de speciaalclubs zijn volledig vermeld in dit vraagprogramma. Voorts verzorgen we dit jaar weer het Provinciaal Kampioenschap voor Friesland voor onze Bond, de NBS, met de daaraan verbonden Kampioensmedailles en de fel begeerde erecertificaten en geldprijzen.

Wij hopen U ook deze keer met Uw dieren en/of als bezoeker te mogen begroeten en wensen U dan ook alvast succes en veel plezier tussen de duiven en hun vrienden.

 

Graag tot ziens,                                                                                                              

 

het bestuur van de Friesche Sierduiven Club.