Make your own free website on Tripod.com

 

Introductie FSC

De FSC is een van de grootste sierduiven verenigingen in Nederland. Al sinds haar oprichting op 20 november 1935, bezit ze een voorname positie bij de sibrunner kroppererduiven liefhebbers in Nederland.

Een van haar voornaamste activiteiten is: de Nationale Tentoonstelling in Leeuwarden. Dit jaar, 2002, zal de tentoonstelling voor de 62e keer worden gehouden in het vernieuwde EXPO CENTRUM FEC aan de Heliconweg te Leeuwarden. Dit als onderdeel van de beurs "HOBBY 2002", die wordt gehouden van  21 t/m 24 november 2002. Een schitterende locatie waar ruim 1000 duiven ongetopt kunnen worden geplaatst en bovendien bij daglicht worden gekeurd.

De tentoonstelling kan zich verzekeren van inzendingen uit alle delen van ons land. Dit betekent ook dat voor speciale buitenlandse rassen op verzoek van een Speciaalclub, hiervoor een keurmeester uit het buitenland wordt aangetrokken.

Tijdens het "winterseizoen" bij de FSC, wat loopt van september t/m de maand mei, worden een 7 tal vergaderingen/ bijeenkomsten gehouden waar allerlei onderwerpen de sierduivenliefhebberij betreffende, worden behandeld. Ook worden tijdens deze avonden diapresentaties gehouden en worden meegebrachte duiven beoordeeld door de leden en de FSC-clubkeurmeesters.

 

Naast de tentoonstelling wordt in september een Jongdierenavond georganiseerd, waar de jonge dieren door de keurmeester in aanwezigheid van de fokkerseigenaren worden beoordeeld.

Voorts wordt 4x per jaar het boekje "Wel en Wee" uitgegeven, onder redactie en uitvoering van bestuurslid de heer W.B. Halsema.

In dit boekje worden o.a. de activiteiten van onze vereniging vermeld en komen ook leden met hun belevenissen en ervaringen op sierduivengebied aan bod. Tevens bestaat er gelegenheid voor de leden om fokkersadvertenties tegen geringe vergoeding in dit boekje te plaatsen. Overigens is dit voor speciaalclubs ook mogelijk.

Naast bovengenoemde activiteiten worden ook nog hokbezoeken gebracht aan zusterverenigingen en nemen de leden wel eens deel aan excursies of boottochten van natuurbeschermingsorganisaties.


 Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij:

 

Secr. W.B. Halsema

G.F. Vosstraat 8

8474 BH Oldeholtpade

Tel. 0561 - 688608

 

Contributie 11,50 per jaar (Jeugdleden tot 17 jaar 5,60 ).

Giro 3878131 t.n.v. de Friesche Sierduiven Club te Leeuwarden.