Make your own free website on Tripod.com

 

Vervoersregeling

Ook in het tentoonstellingsseizoen 2001 / 2002 heeft de FSC weer 

vervoersregelingen naar verschillende tentoonstellingen.

 

Vervoer naar Avicultura: dieren brengen op woensdag 9 januari 2002 voor 17.00 uur

op Wergeasterdyk 9 te Goutum

 

Vervoer naar de Noordshow: dieren brengen op woensdag 9 januari 2002 voor 17.00 uur bij J. Charisius, Buorren 7 te Goutum

 

 

Vervoer wordt verzorgd door M. Kiestra te Leeuwarden

Kosten: f 2.00 per duif

 

Er wordt van uit gegaan dat de inzender na afloop van de tentoonstelling zijn of haar dieren mee terug neemt.