Make your own free website on Tripod.com
Friesche Sierduiven Club    |     home
gecontracteerde keurmeesters   |   medewerking speciaalclubs   |   vraagprogramma   |   t.t.reglement   |   ereprijzen
LIJST VAN EREPRIJZEN
Hoofdereprijzen

*   1     Groot-Zilveren Medaille, beschikbaar gesteld door Hare Majesteit Koningin Beatrix, voor de fraaiste sierduif van de tentoonstelling.

* 100     ¦. 50,00 voor de fraaiste doffer oud

* 101     ¦. 50,00 voor de fraaiste duivin oud

* 102     ¦. 50,00 voor de fraaiste doffer jong

* 103     ¦. 50,00 voor de fraaiste duivin jong

JEUGDAFDELING                                   
* 104     BEKER en een F.S.C.- Diploma met foto
          voor de fraaiste doffer van een jeugdinzender(ster)

* 105     BEKER en een F.S.C.- Diploma met foto
          voor de fraaiste duivin van een jeugdinzender(ster)

Bijzondere ereprijzen
Schelte Brandsma Fonds                             
Dit fonds is door de leden van de F.S.C. gevormd om het vele werk dat wijlen de heer Schelte Brandsma, medeoprichter van de F.S.C., voor onze vereniging heeft gedaan, blijvend te gedenken. Per jaar worden prijzen toegekend aan twee van de volgende groepen sierduiven:
          1. Kropperrassen          4. Structuurduiven
          2. Vormduiven                5. Meeuwenrassen
          3. Kleurduiven                6. Hoogvlieger en Tuimelaarrassen
Dit jaar zijn de groepen 3 en 4 aan beurt. Per groep moeten minimaal 25 dieren zijn ingezonden, terwijl het winnende dier minstens predikaat ZG moet hebben behaald.
Deze ereprijzen zijn door iedere inzender te winnen !

* 106          ¦. 75,00 plus eigenslag F.S.C.-medaille voor het fraaiste dier van
           de Kleurduivenrassen.
* 107          ¦. 75,00 plus eigenslag F.S.C.-medaille voor het fraaiste dier van      
          de Structuurduivenrassen.

* 115     S. Brandsma-Bokaal
Deze Bokaal werd in 1969 voor het eerst uitgeloofd en is alleen door leden van de F.S.C. te winnen met het mooiste zestal in een ras. Hij wordt op 5 achtereenvolgende tentoonstellingen uitgeloofd. Degene die hem het grootste aantal keren wint, is definitief winnaar. Bij gelijk aantal keren wint degene met het hoogste aantal punten per keer en indien nodig het hoogste aantal punten totaal. Indien dan nog nodig, beslist het lot.
Winnaar     1996     W.B. Halsema               Oldeholtpade
  ,,               1997     G. de Vries Jr.               Goutum          
  ,,               1998     W.B. Halsema               Oldeholtpade
  ,,               1999     D. Pot                             Veendam

Chr. Bijlstra-Wisseltrofee
In 1989 beschikbaar gesteld door wijlen de heer Chr. Bijlstra, oud bestuurs- en erelid van de F.S.C. Te winnen in drie keer achtereen of vijf keer totaal. Minimaal zes ingezonden dieren.

* 116     WISSELTROFEE voor de fraaiste Hollandse Kropper
     Winnaars: 1989 A. Smit, Hollandsche Veld. 1990 idem. 1991 J. Dreise, Woltersum, 1992 geen tentoonstelling, 1993 G. Hogelink,
     Bargercompascum, 1994 M.E. Pietersen Oudkerk, 1995 A.J. van Wel, Rijsbergen, 1996
     T.J. Bolding Wapserveen, 1997 B. Feenstra, Bolsward. 1998 H. Beuker,
     Purmerend, 1999 B. Feenstra Bolsward.

SPECIALE EREPRIJZEN:
Te winnen in concurrentie en minimum predikaat ZG.

* 119     PLAQUETTE
     Beschikbaar gesteld door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en      
     Visserij voor het fraaiste dier van de Tuimelaarrassen.
* 120     BEKER
     Beschikbaar gesteld door de heer E. de Ham te Veenwouden voor de fraaiste Nederlandse Helm.
* 121     BEKER
     Beschikbaar gesteld door de heer D. Noordhoff te St.Annaparochie voor
     de fraaiste Brunner Kropper.
* 122     BEKER
     Beschikbaar gesteld door de heer R. van der Werff te Bergum voor de
     fraaiste Oud Hollandse Meeuw doffer jong.
* 123     BEKER
     Beschikbaar gesteld door de heer W.R. de Boer te Leeuwarden voor de
      fraaiste Italiaanse Meeuw.
* 124     BEKER
     Beschikbaar gesteld door de heer K.W. de With te Leeuwarden voor de
      fraaiste Buitenlandse Meeuw, uitgezonderd de Italiaanse Meeuw.
* 125     BEKER
     Beschikbaar gesteld door de heer J. de Vries te Goutum voor de      
     fraaiste Kortsnavelige Tuimelaar.
* 126     BEKER
     Beschikbaar gesteld door de heer Kl. Nicolaij te Workum voor de fraaiste Oud Hollandse Tuimelaar.
* 127     Fraaie DRINKBEKER met afbeelding van een Blondinette
     Beschikbaar gesteld door de heer G. de Vries jr. te Goutum voor de
     fraaiste Blondinette.               
* 128     Fraaie DRINKBEKER met afbeelding van een Oud Duitse Meeuw
     Beschikbaar gesteld door de heer G.de Vries jr. te Goutum voor de
           fraaiste Oud Duitse Meeuw.
* 129     Fraaie DRINKBEKER met afbeelding van een Chinese Meeuw
     Beschikbaar gesteld door de heer G. de Vries jr. te Goutum voor het  
     fraaiste viertal Chinese Meeuwen (1-1 oud en 1-1 jong.
* 130     Fraaie grote Pul met afbeelding van een Oosterse Meeuw
     Beschikbaar gesteld door de heer G. de Vries jr. te Goutum voor het
     fraaiste viertal Oosterse Meeuwen (1-1 oud en 1-1 jong).
* 131     Fraaie DRINKBEKER met afb. van een Oud Hollandse Tuimelaar
     Beschikbaar gesteld door de heer G. de Vries jr. te Goutum voor het
     fraaiste viertal Oud Hollandse Tuimelaars (1-1 oud en 1-1 jong).
* 132     BEKER
     Beschikbaar gesteld door de heer G.J. Fokkema te Berlikum voor de
     fraaiste Taganroger- of Kazaner Tuimelaar.
* 133     BEKER
     Beschikbaar gesteld door de heer W.B. Halsema te Oldeholtpade voor de fraaiste Buitenlandse Kropper, uitgezonderd Brunner Kroppers.
* 134     BEKER
     Beschikbaar gesteld door de heer M. Kiestra te Leeuwarden voor de
     fraaiste Nederlandse Hoogvlieger.
* 135     BEKER
     Beschikbaar gesteld door de heer Joh. Dommerholt te Winterswijk voor      
     de fraaiste Oosterse Roller.
* 136     BEKER
     Beschikbaar gesteld door de H. Dijkman te Diever de fraaiste Duitse
     Modena.
* 137     BEKER
     Beschikbaar gesteld door de heer A. Horn te Ballum (Am.) voor de
     fraaiste Vedervoetige Eksterkropper.          
* 138     BEKER
     Beschikbaar gesteld door de F.S.C., i.v.m. de Clubshow van Oud Hol-     
     landse Tuimelaars Club, voor de fraaiste O.H.Tuimelaar doffer jong.
* 139     BEKER
     Beschikbaar gesteld door de F.S.C., i.v.m. de Clubshow van de Oud
     Hollandse Tuim. Club, voor de fraaiste O.H.Tuimelaar duivin jong.
* 140     WISSELBEKER
     Beschikbaar gesteld door de Fokkerscombinatie Charisius/de With te
     Leeuwarden voor de fraaiste Oud-Hollandse Meeuw. Door ieder te
     winnen, 3 keer achtereen of 5 keer totaal.
* 141     BEKER
     Beschikbaar gesteld door het Gemeentebestuur van Het Bildt voor de
     fraaiste Hollandse Kropper.
* 142     BEKER
     Beschikbaar gesteld door het Gemeentebestuur van Nyefurd voor de      
     fraaiste Silezische Kropper.
* 143  BEKER
     Beschikbaar gesteld door het Gemeentebestuur van Dongeradeel voor
      de fraaiste van de Marchenero, Valenciana en Gaditano Kropper.
* 144     BEKER
     Beschikbaar gesteld door het Gemeentebestuur van Leeuwarden voor de
     fraaiste Voorburgse Schildkropper.
* 145     BEKER
     Beschikbaar gesteld door het Gemeentebestuur van Nyefurd voor de
     fraaiste Engelse Dwergkropper.
* 146     BEKER
     Beschikbaar gesteld door het Gemeentebestuur van Het Bildt voor de      
     fraaiste Holle Kropper.
* 147     BEKER
     Beschikbaar gesteld door het Gemeentebestuur van Nyefurd voor de
     fraaiste Genuine Homer.
* 148     BEKER
     Beschikbaar gesteld door het Gemeentebestuur van Dongeradeel voor
     de fraaiste Nederlandse Schoonheidspostduif.
* 149     BEKER
     Beschikbaar gesteld door het Gemeentebestuur van Dongeradeel voor
     de fraaiste Oud Hollandse Meeuw duivin jong.
* 150     BEKER
     Beschikbaar gesteld door het Gemeentebestuur van Tytsjerksteradiel      
     voor de fraaiste Antwerpse Smierel.
* 151     BEKER
     Beschikbaar gesteld door het Gemeentebestuur van Nyefurd voor de
     fraaiste Luikse Barbet.
* 152     FRAAIE VERZILVERDE MEDAILLE
     Beschikbaar gesteld door het Gemeentebestuur van Bolsward voor het      
     fraaiste dier     van de Altenburger en Arabische Trommelduiven.
* 153     BEKER
     Beschikbaar gesteld door het Gemeentebestuur van Ferwerderadiel voor
     de fraaiste Vinkduif.
* 154     BEKER
     Beschikbaar gesteld door het Gemeentebestuur van Dongeradeel voor
     de fraaiste Thuringer Vleugelduif.
* 155     BEKER
     Beschikbaar gesteld door het Gemeentebestuur van Nyefurd voor de
     fraaiste Deense Tuimelaar.
* 156     BEKER
     Beschikbaar gesteld door het Gemeentebestuur van Tytsjerksteradiel
     voor de fraaiste Hagenaar.
* 157  BEELDJE "De Duivenkoopman"
     Beschikbaar gesteld door de Sierduivenvereniging "Het Zuiden" voor het
     fraaiste dier van de Kropperrassen.
* 158     BEELDJE "De Duivenkoopman"
     Beschikbaar gesteld door de Sierduivenvereniging "Het Zuiden" voor het
     fraaiste dier van Vormduivenrassen.
* 159     SCHAAL OP VOET met afbeelding van Schoonheidspostduiven
     Beschikbaar gesteld door de fam. Tuinman te Winsum voor het fraaiste dier van de Giant Homer, Exhibition Homer, Genuine Homer en de
     Nederlandse en Duitse Schoonheidspostduiven.

Extra ereprijzen beschikbaar gesteld door de F.S.C.

Naast bovengenoemde prijzen mag iedere keurmeester  ereprijzen van ¦. 10,- toekennen, afhankelijk van het aantal door hem te keuren dieren.
* 170     ¦. 10,-- zoveel mogelijk verdeeld over de rassen en kleurslagen.

* 171     F.S.C. DIPLOMA met foto voor het fraaiste dier van de keurmeester:
          1. uit de keuring van A. Bood
          2. uit de keuring van W.B. Halsema
          3. uit de keuring van D.J. Hamer
          4. uit de keuring van M.A. van Heeringen
          5. uit de keuring van Sj. Hobma
          6. uit de keuring van R.A.M. Joosten
          7. uit de keuring van J. Leeflang
          8. uit de keuring van D. Pot
          9. uit de keuring van A.M. van Rijn
         10. uit de keuring van H.B. Schwarz
         11. uit de keuring van M.G. van Uden
         12. uit de keuring van G. de Vries jr.
         13. uit de keuring van W. de Wal

* 172     ¦. 50,- voor mooiste zestal in voliere

* 173     ¦. 25,- voor mooiste zestal in voliere op één na

* 174     ¦. 15,- voor mooiste zestal in voliere op twee na

F.S.C. RASSENPRIJZEN

De F.S.C. stelt voor die rassen waarvan de speciaalclubs een club of districtshow bij deze tentoonstelling hebben ondergebracht, de volgende extra prijzen beschikbaar;

Club- en districtshows:
* 175     ¦. 7,50 per 15 ingezonden dieren van de navolgende rassen;
          Oud Hollandse Tuimelaars          Oud Hollandse Meeuwen
          Engelse Kroppers                        Chinese Meeuwen
          Eng. Dwergkroppers                    Vinkduiven
          Kleurduiven                                   Langvoorhoofd Tuimelaars
           Steigerkroppers                           Langsnavelige Tuimelaars
          Holle Kroppers

Voor de medewerkende verenigingen;
* 176     ¦. 6,-- per 15 ingezonden dieren van de overige rassen;


JEUGDINZENDERS (STERS) OPGELET !!!!!                         
Ieder van jullie ontvangen een fraaie herinneringsmedaille, die jullie
ZELF dienen af te halen bij het tentoonstellingsecretariaat !!!


 EREPRIJZEN N.B.S.

Secr.: J.L.A. Kuster, Judostraat 5, 6942 DZ Didam. Tel.: 0316-223383.
De prijzen van de NBS worden uitbetaald door de tentoonstellingssecretaris van de Friesche Sierduiven Club.

* 200     Bronzen eigenslag NBS-medaille voor de fraaiste doffer van de show, behorende bij het Kampioenschap van de Provincie Friesland.

* 201     Bronzen eigenslag NBS-medaille voor de fraaiste duivin van de show, behorende bij het Kampioenschap van de Provincie Friesland.

Deze Provinciale Kampioenschappen zijn "OPEN" Kampioenschappen, hetgeen betekent dat iedere inzender van sierduiven, ongeacht de woonplaats, voor een Provinciaal Kampioenschap in aanmerking komt.

* 202     Per keurmeester een NBS-erecertificaat, toe te kennen aan de fraaiste sierduif van zijn keuring. Aan het winnen van dit certificaat is een  prijs van ¦. 20,00 verbonden.

Indien een sierduif drie keer onder verschillende keurmeesters een NBS-erecertificaat heeft gewonnen, ontvangt de eigenaar, die tevens de fokker dient te zijn, een NBS-kampioensdiploma en een verzilverde NBS-medaille.

* 203     Per keurmeester, die minimaal 50 duiven te keuren heeft, een K-prijs van ¦. 10,00 voor de op één na fraaiste sierduif van zijn keuring.

* 204     Per 25 ingeschreven sierduiven een prijs van ¦. 7,50, ter vrije beschikking van de keurmeester.

* 205     Bronzen eigenslag NBS-jeugdmedaille voor de fraaiste doffer van de tentoonstelling, ingezonden door een jeugdinzender.

* 206     Bronzen eigenslag NBS- jeugdmedaille voor de fraaiste duivin van de tentoonstelling, ingezonden door een jeugdinzender.