Make your own free website on Tripod.com
Friesche Sierduiven Club    |     home
gecontracteerde keurmeesters   |   medewerking speciaalclubs   |   vraagprogramma   |   t.t.reglement   |   ereprijzen
gecontracteerde keurmeesters:

Naam keurmeester

bevoegdheid
te keuren rassen:
A. Bood
C
Chinese Meeuwen, Pauwstaarten, Indiase Pauwstaarten, Raadsheren en Oudholl. Kapucijnen.
W.B. Halsema
C
Ned. Hoogvliegers, Ned. Helmen, Hagenaars, Gron.Slenken, Nonduiven, Eng. Kortvoorh. Tuimelaars, Duitse Langsn.Tuimelaars en Budapester      
D.J. Hamer
C
Brünner Kroppers en de overige Kropperrassen.
M.A. van Heeringen
C
Eng.Ekster Tuimelaars, Eng. Langvoorh. Tuimelaars, Deense Tuimelaars, Berlijnse Kortsn. Tuimelaars en Kasseler Tuimelaars.
Sj. Hobma
C
Holle Kroppers, Voorburgse Schildkroppers, Norwich  Kroppers, Steiger Kroppers, Eng. Dwergkroppers en Eng. Kroppers.
R.A.M. Joosten
A
Overige Buitenlandse Meeuwen en de niet genoemde rassen.                                           
J. Leeflang
C
Arabische-, Altenburger-, en Duitse Dubbel-gekapte Trommelduiven en overige Kleurduiven-rassen.
D. Pot
C
Saksische en Thüringer Vleugelduiven, Saksische       Witstaarten, Thüringer Snip- en Saksische Monnikduiven en Ijsduiven.                                 
A.M. van Rijn
A
Schoonheids Postduiven en overige Vorm-, Wrat en Kipduiven.
H.B. Schwarz
C
Modenas, Kipduivenrassen en Oosterse Rollers.
M.G. van Uden
C
Oud Hollandse Meeuwen, Smijter, Belgische- en Rijnlands Ringslagers, Speelderke, Krulduiven en Schmalkandener Moorkoppen.
G. de Vries Jr.
A
Oud Hollandse Tuimelaars.
W. de Wal
A
Overige Hoogvlieger en Tuimelaarrassen.

Het bestuur behoudt zich het recht voor, inden daar aanleiding toe is, wijzigingen aan te brengen in bovenvermeld schema.