Make your own free website on Tripod.com
Friesche Sierduiven Club    |     home
Onderscheiding J. de Vries   |   Selekteren   |   Uit de oude doos
Onderscheiding J. de Vries
Koninklijke onderscheiding Johan de Vries

Op de valreep voor het verschijnen van dit nummer van “Wel & Wee” heeft onze secretaris Johan de Vries op 29 april jl. de onder-scheiding “Lid in de orde van de Oranje Nassau” opgespeld gekregen door de burgemeester van Leeuwarden. Deze voor Johan totaal onver-wachte gebeurtenis werd met een receptie afgesloten in de Scantri Hal waar vele dierbare vrienden van Johan aanwezig waren. Met een listige truc werd hij meegelokt naar het Stadhoudelijk Hof in Leeuwarden waar hij tot  het moment van opspelden daar was, nog steeds het idee had dat de dochter van levensgezel Doutsje beëdigd zou worden als eerste vrouwelijke brandweerman in Friesland. Dat alles om hem draaide, werd pas duidelijk toen de burgemeester over duiven begon te praten, zelfs de aanwezigheid van bestuursleden van de N.B.S. werd welis-waar zeer vreemd gevonden, maar met een handig smoesje werd Johan ook door hen op het verkeerde been gezet.

Deze unieke daad opgezet door steun en toeverlaat Doutsje Idsinga kwam niet zomaar aanwaaien. Johan heeft al jaren lang met zeer veel inzet tal van bestuurlijke en organisatorische functies bekleed binnen de duivenwereld. Zoals daar zijn: Sinds 1968 tentoonstellingssecretaris van de Friesche Sierduiven Club, sinds 1972 verenigingssecretaris van de FSC, sinds 1980 bestuurslid van de NBS en vanaf 1986 de functie van vice-voorzitter, sinds 1994 vertegenwoordigd hij de NBS in de Stichting voor de Gezelschaps-dieren, dat als klankbord fungeert voor de regelgeving over het houden van kleindieren en huisdieren in het algemeen. Dit alles doet hij met veel inzet en met een uiterst serieuze en doordachte manier van optreden.
Tijdens de receptie werd Johan nog eens flink in het zonnetje gezet getuige de vele cadeaus en bloemen die hij mocht ontvangen.
Door de voorzitter van de FSC Klaas de With en de voorzitter van de NBS de heer Schipper werd in een korte toespraak zijn belangrijke rol binnen de besturen nog eens duidelijk gemaakt. Voor onze secretaris een prachtige en onvergetelijke dag die hij zeer zeker dik verdiend had.

              
Foto links: een gelukkige Johan de Vries
Foto rechts: voorzitter Klaas de With spreekt de genodigden toe op de receptie