Make your own free website on Tripod.com
Friesche Sierduiven Club    |     home
Introductie FSC   |   Agenda   |   Activiteiten   |   Tentoonstelling 2000   |   Bestuur FSC   |   Geschiedenis   |   Artikels Wel & Wee   |   Jaarverslag 1999   |   Vervoersregeling   |   Links
Geschiedenis
Geschiedenis van de Friesche Sierduiven Club

Na enkele verkennende besprekingen door in Friesland wonende sierduivenliefhebbers, werd op 20 november 1935 ten huize van de familie S. Brandsma in Huizum bij Leeuwarden de Friesche Sierduiven Club opgericht. Bij deze oprichting werd een bestuur gevormd van 5 personen. Sinds die jaren is gebleken dat de FSC steeds is geleid door een vrij stabiel bestuur.

Foto: 50 jarig bestaan FSC op 20 nov. 1985
Bestuur met ereleden: van L. naar R. zitten: D. Noordhoff, E. de Ham, J. de Vries en P. Lourens erelid, staand: A. Antonisse, J. Charisius, G. de Vries, R. v.d. Werff, Chr. Bijlstra en J. Visser.

In 1935 kreeg de heer Brandsma de functie van secretaris/penningmeester, een functie die hij heeft bekleed tot 1972, waarna hij het secretariaat overdroeg aan de heer J. de Vries die tot heden deze functie vervult. Wat de voorzitters bertreft, ook hierin eenzelfde beeld, de huidige voorzitter De heer K.W. de With is nog maar de 5e in de rij, terwijl de penningmeester de heer Kl. Nicolaij de 4e is in het bijna 65 jarig bestaan van de club.
Sinds 1935 wordt elk jaar een tentoonstelling georganiseerd, soms in samenwerking met andere verenigingen, maar ook vaak geheel zelfstandig. Een en ander betekent dat dit jaar, 1999, de FSC haar 59ste tentoonstelling organiseert, tijdens de oorlog werden geen tentoonstellingen gehouden. Soms vormden de locaties waar de tentoonstellingen konden worden gehouden wel eens een probleem, echter tot nu toe is het de FSC steeds gelukt haar tentoonstellingen te houden in die locaties waarvan kon worden gezegd dat deze een goede uitstraling hadden.


Bezoek van Koningin Beatrix en Prins Claus aan Leeuwarden in de Prinsentuin op 20 juni 1980 aan de stand van de F.K.