Make your own free website on Tripod.com
Friesche Sierduiven Club    |     home
Introductie FSC   |   Agenda   |   Activiteiten   |   Tentoonstelling 2000   |   Bestuur FSC   |   Geschiedenis   |   Artikels Wel & Wee   |   Jaarverslag 1999   |   Vervoersregeling   |   Links
Activiteiten
De FSC organiseert zeer veel activiteiten voor haar leden, deze zijn o.a.


Een zevental vergaderingen in het clubgebouw van de Kaatsvereniging te Leeuwarden
De Nationale Tentoonstelling in het FEC Expo Centrum te Leeuwarden
Een Jongdierenavond in september te Goutum
Ieder jaar een Hokbezoek in mei
Ieder jaar in het voorjaar een uitstapje
Gezamelijk vervoer naar grote buitenlandse tentoonstellingen
het bijhouden van een omvangrijke duivenbibliotheek
Het regelen van vervoer van duiven naar grote tentoonstellingen
Het 4x per jaar uitgeven van het Clubblad "Wel & Wee"
Het geven van adviezen aan collega fokkers

U kunt zich opgeven als lid van de Friesche Sierduiven Club bij:
Secr. J. de Vries
Wergeasterdyk 9
9084 AS Goutum
Tel. 058-2883025
E-mail: FriescheSierduiven@lycosmail.com

Contributie ¦. 25,00 per jaar (Jeugdleden tot 17 jaar ¦. 12,50).
Giro 3878131 t.n.v. de Friesche Sierduiven Club te Leeuwarden.